Abai Kazakh National Pedagogical University

Abai Kazakh National Pedagogical University

Abai Kazakh National Pedagogical University

Введення

Abai Kazakh National Pedagogical University заснований у 1928 році, є найбільшим та провідним університетом Казахстану, одним із центрів національної педагогічної науки та культури.

Якісна освіта, гідне місце серед кращих університетів республіки та перше місце в рейтингу педагогічних університетів дозволяють нам ставити та вирішувати найважливіші завдання підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних знайти своє місце в ринок праці.

Багато з них стануть тими, хто визначатиме подальшу стратегію розвитку Казахстану, пише його подальшу історію та представлятиме республіку у світовій спільноті. Перебуваючи на передовій наукових знань, маючи велику історичну та культурну спадщину, університет зміцнює статус казахстанської освіти у світовому освітньому просторі.

Сьогодні Абаї КазНПУ - це багатогалузевий центр підготовки наукових, наукових та педагогічних кадрів та спеціалістів у галузі педагогічної освіти, економіки та бізнесу, юриспруденції та міжнародних відносин, соціальних та політичних наук. Основним завданням університету є якісна підготовка викладачів новоутвореного, конкурентоспроможного, прогресивного мислення, з творчим та конструктивним ставленням до себе та суспільства.

151629_pexels-photo-6140429.jpeg

Акредитація

Одним із визнаних методів оцінки якості, що надаються університетськими освітніми послугами, є інституційна та спеціалізована (програмна) акредитація.

Університет співпрацює із закордонними (ASIIN, Німеччина, ACGUIN (Німеччина), а також з органами з акредитації Казахстану (IAAR, IQAA). У період з 2012-2016 рр. ASIIN та ACGUIN акредитували 21 освітню бакалаврську та аспірантську програми педагогічного профілю. 40 освітніх програми акредитовані казахстанськими агентствами з акредитації; 18 з них в IAAR та 16 в IQAA.

На початку навчального 2019/2020 року в КазНПУ імені Абая була акредитована 61 освітня програма (31 бакалаврська, 24 магістерська та 6 докторських).

У 2019 році Незалежне агентство із забезпечення якості освіти (IQAA) провело інституційну акредитацію університету. Термін дії - до 2024 року.

У рейтингу QS Emerging Europe and Central Asia University-2021 Abai KazNPU покращив свої позиції: у минулорічному рейтингу він посів 105-е місце, зараз - 82-е.

КазНПУ імені Абая щороку покращує свої позиції серед провідних університетів світу. За результатами QS World University Rankings-2021 у світовому рейтингу QS серед педагогічних університетів Абая КазНПУ входить в ТОП 5 найкращих педагогічних університетів світу, посідаючи 601-650-е місця. (2019 - 561-570-е місце, 2018 - 481-е місце, 2017 - 491-е місце). У рейтингу серед вищих навчальних закладів Казахстану університет Абая посів шосте місце.

У рейтингу Незалежного агентства з акредитації та рейтингу 2020 року Абаї КазНПУ ввійшов до чотирьох найкращих вищих навчальних закладів країни. Серед педагогічних університетів наш університет посів перше місце.

В інституційному рейтингу університетів за напрямами освітніх програм ступеня бакалавра за підсумковими показниками (24345) також посіли перше місце серед вищих навчальних закладів Казахстану.

Згідно з рейтингом НАКО в національному рейтингу найкращих педагогічних університетів країни, Абазь КазНПУ посів перше місце з підсумковим балом 98,71%. За результатами рейтингу НАКО офіційний веб-сайт університету посів почесне п’яте місце серед 101 вищих навчальних закладів Республіки Казахстан, у категорії педагогічних університетів країни - перше місце.

У 2018 році веб-сайт Абая КазНПУ увійшов до десятки найкращих університетських веб-сайтів (у 2018 році веб-сайт посів 9 місце, 2016 рік - 26 місце, у 2014 році - 20 місце, у 2013 році - 25 місце).

Стратегічний план розвитку

Відповідно до Стратегічного плану розвитку КабайНПУ імені Абая до 2025 року та реалізації проекту МОН РК «Розвиток освітнього центру в Центральній Азії та модернізація науки», основною метою є зробити університет міжнародним за духом та складом, для чого необхідно: збільшити кількість студентів та викладачів англійською мовою до 30% від загальної кількості PPS та студентів, кількість контрактів з університетами з ТОП-500 - до 25; контингент студентів за програмою академічної мобільності - до 6,5%; запровадити освітні програми подвійного ступеня.

Сьогодні міжнародна співпраця набуває дедалі більшого значення у діяльності університету. Абаї КазНПУ є колективним членом 11 престижних міжнародних організацій. Він уклав 160 угод з університетами в 33 країнах, у тому числі 15 угод з тими, що входять до ТОП 500 Академічного рейтингу світових університетів (ARWU). Серед них такі університети-партнери: Кембриджський університет, Університет Пенсільванії, Університет Сассекса, Пекінський об'єднаний університет, Сорбонський університет Паризького Сіте та інші.

Одним із завдань сучасного університету є розвиток інтернаціоналізації у всіх сферах діяльності: освітній, науковій, позашкільній. Чим авторитетнішим та престижнішим є університет, тим вищими є його рейтинги, академічна та наукова репутація у міжнародному освітньому просторі.

В рамках програми інтернаціоналізації, однією з основних складових якої є залучення іноземних студентів, іноземних громадян та осіб без громадянства приймаються до університету в порядку, встановленому законодавством РК на договірних засадах, а також відповідно до міжнародні контракти, ратифіковані в РК.

У 2019-2020 навчальному році в КазНПУ навчаються 406 іноземних студентів з Китаю, Південної Кореї, Монголії, В'єтнаму, Конго, Нігерії та країн СНД, що становить 3,9% від загального контингенту. Їх успішна адаптація до освітнього простору багато в чому визначається соціально-культурними умовами та внутрішніми факторами освітнього середовища, організацією психолого-педагогічного супроводу. З цією метою в університеті створено Центр адаптації та підтримки іноземних студентів «Офіс міжнародної студентської ради», інститути (факультет) мають систему кураторів, програму волонтерів з числа іноземних студентів казахстанських університетів та казахстанських студентів, які навчаються в запроваджуються іноземні університети.

В рамках програми Міністерства освіти і науки РК із залучення іноземних спеціалістів у викладанні взяли участь 35 університетів: 2 університети з США (7%), 11 університетів Європи (31%), з Азії ( 11-31%); з Росії - 11 (31%).

151634_pexels-photo-6140409.jpeg

Наші цінності

 • Ми готуємо вчителів 21 століття, керуючись найновішими підходами та програмами викладання.
 • Наші випускники - професіонали, які готові передбачити мінливі вимоги нинішніх учнів школи.
 • Наша підприємницька культура та інфраструктура повністю сприяють розкриттю студентського потенціалу.

Структура

Мотивацією викладацького складу та персоналу університету є результати проходження конкурсів та отримання стипендій у різних міжнародних освітніх організаціях. Мобільність викладацького складу та співробітників університету реалізується за допомогою короткотермінових семінарів, освітніх модулів, міжнародних програм Tempus, Erasmus +, гранту Best Teacher тощо.

Кількість викладачів та співробітників, що виїжджають за кордон (участь у семінарах, форумах тощо), у 2018-2019 навчальному році становила 111 осіб, з них: 6 лекцій, наукові практики - 47, підвищення кваліфікації - 28, участь у науково-практичних конференцій - 30. У 2018-2019 навчальному році 110 викладачів університетів проводять заняття англійською мовою, з них 18, які навчаються за програмою Болашак.

Однією з культурних та освітніх ініціатив університету є популяризація культурної спадщини великого казахського мислителя Абая Кунанбаєва.

Abai KazNPU ініціював відкриття 5 міжнародних освітніх центрів імені Абая - в Китаї, В'єтнамі, Туреччині, Росії:

 • Центр Абая при Педагогічному університеті Ілі (КНР);
 • Центр культури і науки імені Абая в Міському педагогічному університеті міста Хошимін (В'єтнам);
 • Центр казахської мови та культури Абая в Університеті Ерзінджан (Туреччина).
 • Центр культури і науки Абая при Ханойському національному педагогічному університеті (В’єтнам);
 • Казахсько-Російський центр науки і культури імені Абая МДПУ (Москва).

Місія культурно-освітніх центрів - популяризувати спадщину Абая Кунанбаєва, проводити різноманітні семінари, вправи з краєзнавства, культури та історії Казахстану. Діяльність центрів Абая сприяє інтеграції у міжнародний науковий та освітній простір, реалізації іміджевої політики та просуванню за кордон Абая КазНПУ.

Навчальна та наукова робота студентів організована у 7 інститутах: педагогіки та психології, математики, фізики та інформатики, філології та багатомовної освіти, мистецтв, культури та спорту, природничих наук та географії, історії та права, Сорбона-Казахстан.

Важливою подією в житті університету стало відкриття Сорбонсько-Казахстанського інституту - філії Сорбонсько-Паризького університету, що має понад 800-річну історію.

6 грудня 2014 року завдяки прямій підтримці Президента Республіки Казахстан Н. А. Назарбаєва та Президента Французької Республіки Франсуа Олланда було відкрито «золотий міст», що зміцнює казахстансько-французьке співробітництво у науковій, освітній та культурній сферах. поля, - Сорбонно-Казахстанський інститут, що свідчить про високу важливість спільного освітнього проекту для обох країн. Це друге у світі і єдине в Центральній Азії відділення Науково-дослідного центру вищої освіти «Паризьке містечко Сорбонна» (PRES Sorbonne Paris Cité). Реалізація цього міжнародного проекту Абаєм КазНПУ, безсумнівно, розширить можливості здобуття престижної європейської освіти не лише для жителів Казахстану та країн Центральної Азії, а й для всього Євразійського континенту.

Навчальна діяльність в КазНПУ імені Абая проводиться за 280 програмами вищої та післядипломної освіти, в тому числі за такими спеціальностями: бакалаврат 131; магістратура - 93; докторантура - 56.

Виховна робота в університеті проводиться за «Наставницькою системою» замість традиційного нагляду. Особливістю цієї системи є участь усього педагогічного колективу та персоналу в навчанні студентів, що забезпечує 100% охоплення студентів. Кожен викладач і працівник є наставником для 5 учнів протягом усього періоду навчання. Результатом нинішньої системи наставництва є те, що за останні п’ять років жоден студент не вчинив жодного злочину.

Одним із завдань сучасної середньої школи є розвиток інтернаціоналізації у всіх сферах діяльності: навчальній, науковій, позакласній.

Університет має сучасну матеріально-технічну базу. Навчальний процес проводиться у 12 навчальних корпусах загальною площею 55 тис. Кв. Це - 24 комп'ютерні класи, 15 - мовні лабораторії, 45 - навчальні та наукові лабораторії, 44 - семінари, 38 - інтерактивні аудиторії.

Читальні зали університетської бібліотеки працюють не лише в навчальних корпусах, а й у студентських гуртожитках. Бібліотечний фонд складає понад 1 700 000 примірників. Вона концентрується на підручниках, навчальних посібниках, монографіях, чудових зразках художньої літератури. Бібліотека також концентрує найбагатший фонд світової художньої літератури та рідкісні видання 18 - початку 20 століть іноземними мовами.

Площа спортивних споруд - понад 100 тис. М2. У розпорядженні студентів - спортзали, спортзали, футбольне поле, бігові доріжки спортивного комплексу "Спартак" для активного відпочинку та здорового способу життя.

В університеті діє медичний центр з надання профілактичної та невідкладної медичної допомоги. За результатами щорічних всебічних медичних оглядів, загальний рівень захворюваності студентів КазНПУ імені Абая в даний час має тенденцію до зниження.

Важливим питанням є організація харчування студентів, яка знаходиться під особливим і постійним контролем. В навчальних корпусах є їдальні та буфети загальною площею близько тисячі квадратних метрів.

Для надання консультативно-корекційної роботи студентам було відкрито Управління психологічної служби.

Сьогодні на балансі університету є 5 комфортабельних гуртожитків загальною площею понад 17 тисяч квадратних метрів, з доступом до Wi-Fi.

Абаї КазНПУ в 2025 році: Лідер педагогічної освіти в СНД!

Наша корпоративна культура та інфраструктура сприяють повному розблокуванню студентів.

Перетворюючи результати передових досліджень у галузі педагогіки, методів викладання та технологій викладання в найкращі освітні програми, університет підвищує престиж учительської професії та стає потужним рушієм розвитку країни.

На основі найдосконаліших методик та програм ми готуємо вчителів XXI століття! Наші випускники - професіонали, які готові передбачити стрімкі зміни потреб сучасних студентів.

Розташування

 • Almaty

  050010, Republic of Kazakhstan. Almaty, Dostyk Ave., 13, , Almaty

  Запитання